Get Adobe Flash player

สารคดี "ท่องเที่ยวเมืองธรรมะ ไหว้พระดีเมืองสกลนคร" นำท่านสู่ดินแดนอารธรรมแห่งอีสาน ดินแดนของพระอริยสงฆ์ เปิดประตูสู่เมืองถิ่นมั่นในพุทธธรรม....


อำนวยการผลิตโดย
รายการตะวันธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

ตะวัน คำสุจริต
บทสารคดี

 
 


Copyright © 2559. หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต วัดป่าสุทธาวาส ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 All Rights Reserved.