Get Adobe Flash player

ดาวน์โหลดหนังสือ "๑๐๐ พระชันษา พระโอวาทธรรม" เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก รวบรวม/เรียบเรียง/จัดพิมพ์ถวาย โดย พระครูปลัดสาธิต ชยสาธิโต เจ้าอาวาสวัดป่านพชัยมงคลธรรม บ.ใหม่บัวงาม ต.ท่าหินโงม อ.เมือง จ.ชัยภูมิ...

ดาวโหลดหนังสือ "๑๐๐ พระชันษา พระโอวาทธรรม"

 

ดาวน์โหลด คลิก คลิก


คลิกเม้าส์ขวามือแล้ว เลือก save target as...
เพื่อดาวน์โหลด


Copyright © 2559. หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต วัดป่าสุทธาวาส ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 All Rights Reserved.