Get Adobe Flash player

พระเดชพระคุณ พระราชวิสุทธินายก (พรมมา จัตตภโย) เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร (ธรรมยุต)/เจ้าอาวาสวัดป่าสุทธาวาส ให้ความเมตตาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดย ให้พระภิกษุ-สามเณร ออกแจกอาหาร น้ำดื่ม แก่พี่น้องที่ประสบภัยน้ำท่วมในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม ฯลฯ 

 

ชมภาพ คลิก 


Copyright © 2559. หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต วัดป่าสุทธาวาส ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 All Rights Reserved.