Get Adobe Flash player

ขณะนี้ เว็บไซต์วัดป่าสุทธาวาส กำลังปรับปรุงข้อมูลต่างๆ ในเว็บไซต์ทั้งหมด เนื่องจากถูกผู้ไม่หวังดีปล่อยไวรัสเข้าฐานข้อมูล จนทำให้เว็บไซต์ทั้งระบบ ข้อมูลต่างๆ ได้รับความเสียหาย (ประมาณ ๒๐ กว่าเว็บไซต์ในเครือข่ายพันธมิตร ที่ถูกไวรัสโจมตี) ทางคณะผู้จัดทำจึงต้องรวบรวมข้อมูลใหม่ทั้งหมด จึงประกาศให้ทุกท่านที่เข้าเยี่ยมชมได้ทราบ โดยทั่วกัน

ตะวัน คำสุจริต
ในนามผู้จัดทำเว็บไซต์ถวายแก่วัดป่าสุทธาวาส

ในโอกาสนี้ขอเชิญทุกท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ใหม่ของทางทีมงาน
นำเสนอ ชีวประวัติ ปฏิปทา คติธรรมคำสอน พระบุรพาจารย์
พระป่ากรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

www.burapajan.com


Copyright © 2559. หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต วัดป่าสุทธาวาส ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 All Rights Reserved.