Get Adobe Flash player

ร่วมสร้างบุญ สั่งสมบารมี ปฏิบัติธรรม ในงานวันบุรพาจารย์ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ครบรอบ ๖๓ ปี วันถวายเพลิงศพ ของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ณ วัดป่าสุทธาวาส ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร...

 

วันอาทิตย์ที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เวลา ๐๖.๓๐ น. พระราชวิสุทธินายก เจ้าอาวาสวัดป่าสุทธาวาส-เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร (ธรรมยุต) เป็นประธานประกล่าวเปิดพิธีวันบุรพาจารย์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ อาคารพิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

เวลา ๐๗.๐๐ น. พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาต รอบอาคารพิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต,ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์

เวลา ๑๓.๐๐ น. พิธีบวชเนกขัมมะปฏิบัติ
เวลา ๑๘.๐๐ น. ทำวัตรสวดมนต์เย็น,ฟังพระธรรมเทศนาจากพระมหาเถระผู้ทรงคุณวุฒิ,นั่งสมาธิภาวนา

 

วันจันทร์ที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เวลา ๐๕.๐๐ น. ทำวัตรสวดมนต์เช้า,นั่งสมาธิภาวนา
เวลา ๐๖.๓๐ น.
พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาต รอบอาคารพิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต,ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์
เวลา ๑๔.๐๐ น. ฟังพระธรรมเทศนาจากพระมหาเถระผู้ทรงคุณวุฒิ,นั่งสมาธิภาวนา

เวลา ๑๘.๐๐ น. ทำวัตรสวดมนต์เย็น,ฟังพระธรรมเทศนาจากพระมหาเถระผู้ทรงคุณวุฒิ,นั่งสมาธิภาวนา

 

วันอังคารที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เวลา ๐๕.๐๐ น. ทำวัตรสวดมนต์เช้า,นั่งสมาธิภาวนา
เวลา ๐๖.๓๐ น. พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาต รอบอาคารพิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่น ภ
ูริทัตโต,ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์

เวลา ๐๙.๐๐ น. พระราชวิสุทธินายก เจ้าอาวาสวัดป่าสุทธาวาส-เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร (ธรรมยุต) เป็นประธานกล่าวปิดงานวันบุรพาจารย์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ อาคารพิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

เป็นอันเสร็จพิธี

 

 จึงขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ปวงชนทุกหมู่เหล่า ร่วมงานมหากุศลในครั้งนี้ โดยพร้อมเพรียงกัน

"การสั่งสมบุญ นำมาซึ่งความสุข"

 

ww.sutdhawas.com


Copyright © 2559. หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต วัดป่าสุทธาวาส ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 All Rights Reserved.