Get Adobe Flash player
English French German Italian Portuguese Russian Spanish Thai

การบำเพ็ญบุญก่อนเข้าพรรษา คือหน้าที่ของพุทธศาสนิกชน อุบาสก อุบาสิกา พึงบำเพ็ญ..การจำำพรรษา มีประวัติความเป็นมาอย่างไร พระสงฆ์จักไม่อยู่จำพรรษาได้หรือไม่ ช่วงเข้าพรรษา พระภิกษุท่านทำหน้าที่อะไร หนังสือเล่มนี้ล้วนมีคำตอบ "เข้าพรรษา กาลเวลาแห่งบุญ" ฟรี...ฟัง อ่าน ดาวน์โหลด

 

พุทธศาสนิกชนทั้งหลายทราบหรือไม่ว่า  การจำพรรษาคืออะไร  และมีประวัติความเป็นมาอย่างไร  พระภิกษุสงฆ์สามารถจำพรรษาได้เมื่อไร  ที่ไหน  เวลาใด  ฯลฯ (ฟัง ดาวน์โหลด เสียงบรรยายประวัติวันเข้าพรรษา)

 

วันอาสาฬหบูชา  เป็นวันสำคัญยิ่งวันหนึ่งทางพระพุทธศาสนา  เป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระอริยสัทธรรม 

 

อ่าน ดาวน์โหลด หนังสือ "กฐินสามัคคี ๑๐๐ ปี มหามงคล" ในวาระมงคลสมัย พระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวัฑฒโน) ชาตกาล ๑๐๐ ปี พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)...

 

"๖๐ ปี แห่งการจากไป บารมียังคงเกริกไกร จารึกไว้ให้สาธุชนคนรุ่นหลัง หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต บุรพาจารย์ สายพระป่ากรรมฐาน"..บทเพลงที่ระลึก ครบรอบ ๖๐ ปี แห่งการมรณภาพ

 

สารคดี "ท่องเที่ยวเมืองธรรมะ ไหว้พระดีเมืองสกลนคร" นำท่านสู่ดินแดนอารธรรมแห่งอีสาน ดินแดนของพระอริยสงฆ์ เปิดประตูสู่เมืองถิ่นมั่นในพุทธธรรม....

 
 
 

Forum offline
  • ข้าพเจ้า นายยุทธพงศ์ เพชรคง ขออนุโมทนาสาธุก ารคับ อ่านต่อ..
  • เสียดายจังเลยค่ ะ ไม่ตรงกับวันหยุ ดเสาร์ อาทิอย์ ต... อ่านต่อ..
  • อนุโมทนาครับ อ่านต่อ..
  • หลับแล้วฝันเห็น พระถามว่าคิดจะบ วชบ้างไหมจำชื่อ วั... อ่านต่อ..
  • ชอบมากครับที่มี ธรรมะดี ดีมาให้ฟังครับ อ่านต่อ..